Er is vanuit de moslimgemeenschap in Utrecht een enorme behoefte aan een eigen islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust, waar de eigen begraafrituelen gepraktiseerd kunnen worden.

Het eerste project van VUMO is het realiseren van een begraafplaats met eeuwige grafrust, in de eigen gemeente, tegen lage kosten en waar islamitische (begraaf)rituelen kunnen worden uitgeoefend. Onze broeders en zusters kiezen in toenemende mate voor een laatste rustplaats in Utrecht. Er is een groeiende behoefte aan een laatste rustplaats voor de groeiende groep Utrechtse moslims die wenst te worden begraven in hun stad.

Proces

Met betrekking tot het realiseren van de islamitische begraafplaats in Utrecht zijn er inmiddels belangrijke stappen gezet:

  • Aanvraag ingediend bij Gemeente Utrecht;
  • VUMO is als volwaardige organisatie erkend;
  • Het college vind dat VUMO een solide basis heeft en een eigen begraafplaats mag oprichten;
  • De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van een islamitische begraafplaats. Een deel van begraafplaats Tolsteeg wordt aan VUMO toegewezen:
  • Het proces loopt… .

VUMO zal (via IBU) zorgdragen voor exploitatie, beheer en onderhoud.

Inrichting en beleving Islamitische begraafplaats

De indeling van de islamitische begraafplaats is overzichtelijk en tegelijk uniek. Door een overtuigend ontwerp ingepast in de bestaande groene context van Tolsteeg. De uitstraling van de begraafplaatsen is open, toegankelijk, eenvoudig maar herkenbaar. Deze uitstraling dient ook in de toekomst te worden behouden.

Uw donatie maakt het verschil!

Onze geliefde Profeet (saw) beveelt in een overlevering aan:
“Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid (sadaqah jariyah), kennis en een kind dat voor hen bidt.”
Doneer nu en laat je Sadaqah jariyah nog zwaarder wegen tijdens deze gezegende maand Ramadan

Uw online donatie voor de begraafplaats verloopt via IBU “Doneer