Selecteer een pagina

Uw steun is nu hard nodig!

Steun ons en doneer

Binnen de Utrechtse moslimgemeenschap is er al lange tijd een dringende behoefte aan een Islamitische begraafplaats. Een laatste rustplaats voor de groeiende groep Utrechtse moslims die zich volledig thuis voelt en wenst begraven te worden in zijn/haar stad.

De grond voor de Islamitische begraafplaats bij Tolsteeg wordt door de gemeente verkocht en komt in eigendom van VUMO. Dit stelt ons in de gelegenheid om in eigen gemeente te worden begraven en daarbij zoveel mogelijk zelf te kunnen voorzien in de uitoefening van eigen begraafrituelen en een niet onderbroken (eeuwigdurende) grafrust.

De begraafplaats is niet alleen invulling van een religieuze plicht, het is tevens een aanwinst voor stad Utrecht. De begraafplaats Tolsteeg zal worden verrijkt met een overtuigend ontwerp, wat volledig ingepast in de bestaande groenelementen en een bijdrage levert aan natuurontwikkeling en biodiversiteit.

VUMO zet zich in voor het realiseren van deze wens en de verrijking van de stad.

Uw steun is hard nodig doneer nu!    

Voor vragen: mail naar info@islamitischebegraafplaatsutrecht.nl.

Van de oemmah, voor de oemmah.

Doneer nu!

 Onze geliefde Profeet (saw) beveelt in een overlevering aan:
“Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid (sadaqah jariyah), kennis en een kind dat voor hen bidt.”
Doneer nu je Sadaqah jariyah!

Huidige stand/Doel
€ 2.732 / € 250.000
Crowdfunding doel
€ 2.732,00 / € 1.000,00

Contact

info@islamitischebegraafplaatsutrecht.nl

Adres: Pratumplaats 3, 3454 NA Utrecht

KvK-nummer 82702179